Share This:

Securitatea datelor personale Datele furnizate de catre Utilizatori sunt strict confidentiale, iar Yustrans se angajeaza sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii, ci sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Yustrans.

 Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Yustrans in scopul furnizarii de pachete turistice de calitate si a promovarii acestora, pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice, etc. Aceste date vor putea fi transmise numai autoritatilor responsabile in scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

 Yustrans certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara, fara a avea un caracter limitativ, urmatoarele: * Dreptul de a cere Yustrans sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; * Dreptul de a cere Yustrans sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; * Dreptul de a cere Yustrans sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastra personale; * Dreptul de a cere Yustrans sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.

 Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre Utilizatorul inregistrat, prin e-mail la adresa office@yustrans.ro.Acest Site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

 Yustrans este operator de date cu caracter personal si este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Actualizat la 21.05.2018